Ši mecenatystė skirta bibliotekų tylą vertinantiems žmonėms. Jono Krikštytojo bažnyčios viduje ant sienos atidengta juodo granito atminimo lenta, kurioje surašytos 14 už laisvę žuvusių pasvaliečių pavardės. Grinius, L.

Paieška Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia yra Pasvalyje, Vytauto Didžiojo a. Pastatyta m.

veikėjo varpą paspauskite sūpynes ir erekciją

Didysis kunigaikštis Aleksandras Jogailaitis m. Grotas paskirtas pirmuoju Pasvalio klebonu. Bažnyčia turėjo jurisdiką miestelyje ir 2 kaimus.

veikėjo varpą ar mergaitėms patinka didelis varpa

Vilniaus kapitula bažnyčią perstatė. Jai m.

UAB UNIPARTNER

Nuo m. Ji buvo stačiakampio plano 34×17 mbe bokštų. Klebono prelato Vlado Dambrausko rūpesčiu — m. Buvusi bažnyčia paversta vidurine nava su presbiterija. Banevičiaus iniciatyva išmūryta prieglauda. Jam valdžia m.

Po m. Lietuva minėjo Nepriklausomybės metį. Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios viduje ant sienos atidengta juodo veikėjo varpą atminimo lenta, kurioje surašytos 14 už laisvę žuvusių pasvaliečių pavardės.

veikėjo varpą naminiai laikikliai didinant nari

Sovietmetį lenta pratūnojo uždengta Šv. Jurgio paveikslu, o m. Pasvalyje kaip altarista gyveno ir čia mirė iš Vladimiro kalėjimo grįžęs visuomenės veikėjas, filosofijos daktaras kunigas Juozapas Čepėnas — Bažnyčia turi baroko ir istorinių bruožų, stačiakampio plano 40×30 msu 5 priestatais, dvibokštė. Vidaus 3 navų, atskirtų pilioriais. Yra 5 altoriai. Šventoriaus tvora tinkuoto mūro. Apie Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vargonus Seniesiems dviejų pedalų ir trylikos balsų, kinivarpų smarkiai pažeistiems Pasvalio bažnyčios vargonams buvo jau beveik pusantro šimto metų.

Istorijos šaltinių duomenimis, m. O Pasvalio maldos namams jie tarnavo nuo pokario metų, kai buvo atgabenti iš sovietų valdžios nuspręstos uždaryti Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios. Naujieji vargonai Tinkamus vargonus pavyko surasti vienoje Vokietijos bažnyčioje, kuri iki tol turėtą instrumentą keitė nauju. Pasvaliečiai vargonus įsigijo už 35 tūkst. Renkant aukas naujiesiems Pasvalio bažnyčios vargonams, surengta nemažai labdaros koncertų.

Lėšas aukojo parapijiečiai, Pasvalio krašto verslininkai, ūkininkai, įmonės, Pasvalio rajono savivaldybė. Naujieji vargonai pasvaliečiams ir miesto svečiams iškilmingai pristatyti m.

Vincas Kudirka

Juos palaimino Jo Ekscelencija Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas, kuris kartu su Pasvalio parapijos kunigais aukojo šv. Vargonai pagaminti m. Penkiolikti pagal dydį Lietuvoje. Nario akciju dydis hoa grojančių vamzdžių, kurių mažiausias sveria vos 11 gramų, o didžiausias — beveik kilogramų.

Tris kartus didesni už buvusius. Neobarokiniai, trijų veikėjo varpą su pedalais, veikėjo varpą registrų. Apie varpinę ir varpus Nauja graži baroko stiliaus varpinė pastatyta m. Joje yra trys varpai.

Abu suaugusieji nuteisti dar ir dėl vaiko įtraukimo į nusikalstamą veiką. Gasparėnas už grotų pasiųstas 5 metams ir 4 mėnesiams, V.

Didysis varpas ø cm sveria kg. Nulietas m. Antonio Vlodkovskio fabrike Vengruve Lenkija. Savo laiku jis atkeliavo į ką tik pastatytą varpinę. Varpą bažnyčiai padovanojo ūkininkas Maižiešius Lapėnas iš Stačiūnų kaimo. Mažesnysis varpas ø 72 cm pagamintas m. Jono Samuelio Vėnerio dirbtuvėje Vilniuje. Abu aprašytieji varpai įtraukti į Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Trečias varpas pats mažiausias ø 21 cm.

Veikėjo varpą

Jis nebylus, nes nėra liežuvio. Apie šį varpelį nežinoma nieko. Pirmojo pasaulinio karo metais Pasvalio bažnyčios varpus savo ūkyje paslėpė didžiojo varpo fundatorius M. Taip jie buvo išgelbėti nuo išvežimo į Rusiją. Per Antrąjį pasaulinį karą varpus atiduoti reikalavo vokiečiai. Du mažesniuosius žmonės paslėpė, o didžiojo nukelti niekas nesugebėjo.

Apie naująjį varpą ø 91 cm m. Pasvalio dekanas kun.

veikėjo varpą rodyti mažiausią varpą

Henrikas Kalpokas simboliniais dūžiais pasveikino naująjį varpinės gyventoją — pusę tonos sveriantį varpą. Jono Krikštytojo vardu pavadintas bažnytinio meno kūrinys atkeliavo iš Lenkijos.

Varpas (laikraštis)

Ten jį pagamino visame pasaulyje garsi Jano Felčinskio varpų liejykla. Parapijos tikintiesiems varpą padovanojo kraštiečių Morkūnų šeima. Taisykite Viešpačiui kelią, ištiesinkite Jam takus! Maldai kvies šv. Balčiūnaitis, Gražvydas.

Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

Magelinskienė, Zina. Misius, Kazys; Šinkūnas, Romualdas. Lietuvos katalikų bažnyčios: [žinynas]. Jono Krikštytojo parapija. Panevėžio vyskupija [interaktyvus].

Tarp Savęs (Between Myself)