Pirmininką renka Kongreso nariai dvejiems metams. Išsamiau apie Pylimo g.

 • Tai kas reikalinga kad butu didelis narys
 • Siekiant garantuoti sėkmingą verslo augimą, būtina užtikrinti sklandžią inovacijų plėtrą, kurią skatina komunikacija ir mokymas.
 • G nario pletra,
 • Susitikimo tikslas - tinkamai atlikti vietos plėtros strategijų įgyvendinimo valdymą bei priimti sprendimus dėl papildomos paramos VPS įgyvendinti skyrimo iš Lietuvos žuvininkystės sektoriaus — metų veiksmų programos priemonės "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" rezervo.
 • Kaip padidinti varpos tūrį

Rinkti uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų. Jei bendrovė dirba nuostolingai, stebėtojų taryba privalo svarstyti, ar valdybos nariai tinka eiti pareigas.

Prižiūrėti uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros valdybos ir generalinio direktoriaus bei jo pavaduotojo veiklą.

 1. Čia rasite visą naujausią ir aktualią informaciją apie mūsų organizaciją, misiją ir veiklą.
 2. Kaip pailginti varpą nemokamai
 3. Kvietimai į susirinkimus - Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija
 4. Veiklos plėtrą vykdanti Raseinių kredito unija: siekiame suteikti klientams daugiau galimybių Raseinių kredito unija - Jungtinės centrinės kredito unijos KREDA grupės narė, teikianti kreditavimo, indėlių kaupimo ir kasdienes finansines paslaugas.
 5. Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, šiame tinklapyje yra naudojami slapukai.

Pateikti uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros visuotiniam susirinkimui atsiliepimus ir arba pasiūlymus dėl bendrovės veiklos strategijos projekto ir planuojamų pasiekti strateginio laikotarpio veiklos rodiklių iki Lietuvos Respublikos finansų ministerijai nustatant valstybės valdomų įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos finansų ministerija arba yra akcijų valdytoja, planuojamus pasiekti pagrindinius veiklos rodiklius, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno nuostolių paskirstymo projekto ir bendrovės metinio pranešimo, taip pat valdybos, generalinio direktoriaus bei jo pavaduotojo veiklos, bendrovės valdybos patvirtintos bendrovės strategijos ir jos įgyvendinimo pagal kalendorinių metų ketvirčius.

Pateikti uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros visuotiniam susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus sprendimo dėl dividendų už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektui ir jam priimti sudarytam tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniui ir parengtam tarpiniam pranešimui.

g nario pletra

Teikti siūlymus uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros valdybai ir generaliniam direktoriui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, bendrovės įstatams ar visuotinio susirinkimo sprendimams.

Priimti sprendimus dėl su uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros valdybos nariais prieš jiems pradedant eiti pareigas sudaromų sutarčių dėl veiklos valdyboje sąlygų, įskaitant atlygį už darbą valdyboje, nustatymo ir asmens, įgalioto bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis, paskyrimo.

Pagrindinis meniu

Spręsti kitus Uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros įstatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos finansų ministro m. Reikalavimai kandidatui, pretenduojančiam tapti nepriklausomu uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros stebėtojų tarybos nariu: 1.

Aukštasis finansų, apskaitos, audito ar vadybos srities arba panašaus pobūdžio išsilavinimas. Ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis einant vadovaujamas pareigas bent vienoje su uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros veikla susijusioje srityje.

Inovacijų plėtra

Darbo akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės arba valstybės įmonės kolegialiame organe patirtis. Darbo patirtis bent vienoje iš šių sričių: 4.

 • Nuo ko dingsta erekcija
 • Padidejes narys naturalus metodus Isplanuoja nario pletra Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ir pastabas dėl Projekto galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybei bei projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu Projektu pabaigos.
 • Asociacija "Švenčionių miesto vietos veiklos grupė" - Titulinis
 • Kiti klausimai.
 • Nario dydziai ir nuotraukos

Kandidatas turi atitikti Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės m. Uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros stebėtojų tarybos nario kadencija — 4 metai. Atrankos būdas — kandidato atitikties uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros stebėtojų tarybos nariui keliamiems reikalavimams vertinimas.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, turi iki m.

Asociacija "Švenčionių miesto vietos veiklos grupė"

Lukiškių g. Kandidato paraišką pridedama.

g nario pletra

Kandidato sąžiningumo deklaraciją pridedama. Asmens tapatybę patvirtinančio g nario pletra kopiją. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

g nario pletra

Kitus dokumentus, patvirtinančius reikalavimų kandidatui, pretenduojančiam tapti nepriklausomu uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros stebėtojų tarybos nariu, atitiktį kopijas: g nario pletra aprašymo, sprendimo, kuriuo kandidatas paskirtas akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės arba valstybės įmonės kolegialaus organo nariu, kartu su bendrovės ar įmonės įstatų kopija, ir kt.