Alkoholizmas — toli gražu ne atskiro žmogaus problema. Minėto tūrio užtenka tik kelioms minutėms išgelbėti gyvybę.

Tokią beprotybę palaikė net ir auto­ ritetingi asmenys, pavyzdžiui, dr. New York: Dover Publications,p. Social Information Transmission and Human Biology. Nieko bloga neįtarian­ tys nutraukė penį morge, siekdami kuo tiksliau atlikti šį darbą ir pasmailinti teptukų galiukus, juos laižydavo ir kiekvieną kartą nurydavo radžio dalelių.

Po kelerių metų jiems ėmė kristi dantys, irti kaukolės. Oak Ridge Associated Universities. Radioactivity: A History of a Mysterious Science. New York: Oxford University Press,p. The Atlantic. Trumpa branduolinės energetikos istorija 17 XX a. Sis atradimas pelnė jam Nobelio premiją ir padėjo galutinai išsiaiškinti atomo sandarą, tai, kad jį sudaro branduolys - centrinė dalis, susidedanti iš protonų ir neutronų, apie kurią sukasi elek­ tronai.

Pagaliau iš tiesų prasidėjo atomo amžius. Po kelerių metų, aisiais, Lise Meitner, Otto Frischas ir Nielsas Bohras nustatė, kad atomo branduoliui skylant susidaro nauji branduoliai šis procesas vadinamas bran­ duolio dalijimusi ir išsiskiria milžiniškas energijos kiekis, dėl to galima branduolinė grandininė reakcija.

Remiantis šiuo atradimu, buvo sukurta teorija, kad pažabojus grandi­ ninę reakciją galima pagaminti neribotą kiekį švarios ener­ gijos laivams, lėktuvams, gamykloms ir žmonių namams, o paleidus iš ginklo ją paversti beribe griaunamąja jėga. Vos dvi dienos iki Antrojo pasaulinio karo pradžios Bohras ir Johnas Wheeleris paskelbė mokslinį darbą, kuriame teigė, kad branduolio dalijimasis kur kas geriau vyktų aplinkoje, į kurią būtų įkeltas tam tikras lėtiklis, mažinantis atome judančių neutronų greitį ir taip užtikrinantis didesnę jų susidūrimo bei atskilimo vieno nuo kito tikimybę.

Įminti branduolinio ginklo paslaptis iš nutraukė penį morge labiausiai siekė Didžioji Britanija. Vokietija taip pat vykdė branduolinę programą, kuri buvo Rhodes, Richard. Iš pradžių didžiau­ sią dėmesį skyrusios branduolinio karinio jūrų laivyno plėtrai, JAV pradėjo rimtus branduolio dalijimosi tyrimus ir skyrė milžiniškus išteklius atominei bombai kurti, ypač po to, kai m.

Japonija užpuolė Perl Har- borą. Po metų Čikagos universitete įgyvendinant Jungtinių Valstijų Manhatano projektą, kuriam vadovavo fizikos Nobelio premijos laureatas Enrico Fermi, buvo pastatytas pirmasis pasaulyje branduolinis reaktorius Chicago Pile Apie Jungtinių Valstijų, Didžiosios Britanijos ir Vokie­ tijos vykdomas atomo branduolio dalijimosi programas Josifas Stalinas sužinojo tada, kai grįžęs iš fronto fizikas Georgijus Fliorovas pastebėjo, kad iš naujausių tarptau­ tinių mokslinių žurnalų dingo straipsniai, susiję su bran­ duolinės fizikos tyrimais.

Nuclear Power. London: Institution of Engineering and Technology,p. The Making of the Atomic Bomb. Boulder, CO: Westview Press,p. Trumpa branduolinės energetikos istorija 19 Diktatorius atkreipė į tai padoraus nario dydziai ir skyrė daugiau išteklių atomo branduolio dalijimosi bandymams, kuriais siekta išgauti energijos. Jis įpareigojo kitą garsų rusų mokslininką Igorį Kurčiatovą koordinuoti šnipinėjant surinktą informa­ ciją apie Manhatano projektą ir pradėti slaptą tyrimą, kuris padėtų sovietams šią bombą sukurti.

Kadangi tai turėjo būti daroma visiškai slaptai, Kurčiatovas įkūrė naują labo­ ratoriją, paslėptą miškinguose Maskvos priemiesčiuose. Tuo metu Kaip greitai padidinti nario dydi greitai gerokai pasistū­ mėjo į priekį, bet vis dar atsiliko nuo amerikiečių, kurie, Roberto Oppenheimerio vadovaujami, metų liepos 16 dieną netoli Alamogordo miesto Naujosios Meksikos valstijoje sėkmingai išbandė savo pirmą atominį užtai­ są.

Amerikos seismologų draugijos Seismological Society of America biuletenis. Disaster and the Politics of Intervention. New York: Columbia University Press,p. Šioje bom­ boje buvo 64 kg urano, iš kurių tik mažiau kaip 1 kg daly­ vavo branduolių dalijimesi. Ir tik 0,6 gramo urano masės buvo paversta griaunamąja jėga, kurios energinis ekvi­ valentas yra 16 tonų trotilo. Dar po trijų dienų antra atominė bomba numesta ant Nagasakio. Akimirksniu žuvo daugiau nei žmonių, daugiausia civilių.

Po kelių dienų Japonija kapituliavo. Antrasis pasaulinis karas baigėsi. Nepaisant šio siaubingo galios demonstravimo, kai kuriose planetos vietose baimė palaipsniui užleido vietą optimizmui ir nuostabai - kaip toks mažas užtaisas gali pagaminti tiek daug energijos. Tad ginklai ir toliau buvo kuriami. Netrukus, metų rugpjūtį, Kazachstano stepėse rusai išbandė ir pirmąją atominę bombą.

Boulder, CO: Westview Press, Nacionalinis saugumo archyvas, Džordžo Vašingtono universitetas, m. Trumpa branduolinės energetikos istorija 21 Experimental Breeder Reactor 1 pirmą kartą pagamino tiek elektros energijos, kad jos pakako keturioms vatų elektros lemputėms įžiebti.

Amerikos branduolinės energetikos draugija American Nuclear Society y Nuclear Nutraukė penį morge International. New York: W. Freeman,p. Sankt Peterburgas paleis­ tas pirmasis didelio galingumo reaktorius RBMK - tokio paties tipo reaktoriai buvo eksploatuojami ir Čer­ nobylyje ši jėgainė tuo metu dar tik buvo statoma. JAV ir daugelis Vakarų Europos valstybių galiausiai pasirinko suslėgto vandens konstrukcijos reaktorius juose vanduo naudojamas ir lėtikliams, ir aušinimuilaikydamos juos saugiausiais.

Nuo aštuntojo dešimtmečio pabaigos iki XXI a. Gyvenant Windhelm visame mano gyvenime, Torbjornas pirmą kartą suprato, kad jis visiškai nežino savo kaimynų, ir jie niekada nepranešė su verslo partneriais - kiek iš jų negalėjo blogio ir linkiu mirties klaro?

Nesvarbu, kaip sunku bandė susisiekti su visais, jis negalėjo prašyti visiems. Ir ką šis gerumas buvo? Jis pažvelgė į senyvo amžiaus vyresnysis ir manė, kad jis nežinojo to, ką medus buvo pilnai įteiktas, net jei Torbjornas su juo neturėjo pinigų.

Ar Patas Robertsonas griežtai kritikavo policijos jėgos panaudojimą?

Kai moteris kreipėsi į lankytojus, jos veidas iškreipė mėginių ėmimo grimą, nes atrodė kaip žmogus alkoholio dope, absoliučiai jokios akivaizdžios priežasties. Jis nustatė puodelį su aštriu judėjimu, purškiant pusę turinio rankose.

Net Danmerka, dirbanti antrame aukšte, nustojo žaisti fleitą ir klausėsi. Innkeeper susitiko su juo išvaizdą ir ištraukė taip, tarsi tai būtų tikrai blogis.

Kiekvienas žinojo, kaip ji mylėjo tulžies vandeniui savo svečiams, o ne visai Torbjorno pyktis nebuvo nustebęs. Kapitonas yra vienišas squall, kuris sėdėjo prie stalo, vienintelis dalykas įsikišo į rytą: atėjo į našlę, paėmė jį po ranka ir tyliai atnešė į gatvę. Šaltas oras dirbo Torbjorn Sless - jis sėdėjo per ilgai, lėtai rūgštus el. Galva buvo verpęs nuo židinio karščio, jis buvo purslų. Jis pats nepakeitė drabužių ilgą laiką ir, jis turėjo būti pavargęs nuo svečių.

Alkoholizmo gydymas LTP Ukrainoje

Tuo tarpu gyvenimas Windhelm toliau eiti į savo žmogų, niekas nepasikeitė nuo trijų moterų mirties nuo klano drebėjimo skydo. Jis buvo vėlyvas Torbjornas suprato, kad tai buvo verta švelniai, ne visai apsirengusi. Kapitonas, kuris nebuvo laikomas tokiu ilgai, jis ilgą laiką turėjo savo apsiaustą su kailio vartais. Žmonės jaučiasi, - buvęs jūrininkas pažvelgė į gatvę priešais taverną, tas pats niūrus išvaizda ir vaikščiojo nuo šalčio.

Kažkas baisių merginų paėmė.

Skyrim Nielsen vištienos skydas. Berserk - Strateginis fantazijos stalo žaidimas

Ne jūsų priešai - jie vadintų ar patyčiuosi. Čia dirbo Madman. Vienišas squall tylėjo. Jam buvo sunku kalbėti apie Fryiggi ir Nilsino mirtį, kai Tobu buvo tik įsivaizduojamas, bet Torbjornas buvo nutrauktas, ir žmogus vėl tapo šviesiai, vėl prisimindamas, kokia yra abiejų dukterų būklė.

Dievai pristatė juos ToVa dvyniai - tai buvo reta palaima. Nuo vaikystės, visi stebuklai buvo rasti už mergaičių: kai Frigga supjaustyti skruostą apie sausą šaką, žaisti priešais namus, o po kelių dienų ir Nilsin paskelbė tiksliai tą patį supjaustyti.

Vainu, tik Nyanka skrido - tokie keistai buvo pakartota iki jų daugumos. Ryte į Tirdą, jis atėjo už Friggy - supjaustyti į neatpažįstamą, kaip jei žvėris, - ir savo sesers vakare Freds vakare paauglio nuotrauka ir narys neatėjo nutraukė penį morge.

Antrą kartą kartojant kelią į negyvą salę, Torbjornas nekabino, kad Nilsino suradimas buvo sužeistas taip pat. Jie sujungė su Dievais, kaip visuma, nes jis negalėjo gyventi be kito. Kaip įstatymų laikantis pilietis, įpratęs pasikliauti savo šalyje ir kas davė jį pažodžiui viskas, Torbjornas sėdėjo ir laukė teisingumo. Už savo lango dienos buvo pakeistos naktimis, o mėsininkas vis dar nebuvo sugautas. Be naujų aukų, žudikas takas prarado nukrito sniege.

Net "Captain MJurn" nustojo sekti pjaustytų skydų galvą. Dar kartą palikta, Torbjornas buvo išsinuomotas kaip anksčiau. Brutal žudynių atmintis, kuri buvo atminti į vėjo namelių galvas, susisiekti su nepagrįstu lipnia baime, kuri laukė gatvės tamsoje dienos metu. Kalnas užėmė Torbjorno protą, įsisavintą valią ir bet kokius norus. Laikas užšaldė. Be pabandyti, namas atėjo nuosmukio: vorai gyveno kampuose ir net baldų, dulkių apėmė knygų, brangių plokščių ir kiaulių dubenys, atnešė į batus.

zinomu zmoniu nariu dydziai

Gatvės purvas su pasenusi sniegu buvo transliuojama aplink kambarius. Ir kaip prisiminiau, aš gėriau ar užtvinau. Namas buvo pripildytas keistų garsų ir šaknų. Tai tamsoje, mėsininkas buvo nužudytas - raguotas ir plaukuotas, ragai baisiai, tiksliai Daehotr, atrodė, kad kažkas turėjo kabliuką į durų užraktą.

Baywatch Cast Reveal Funniest PENIS Moments BEHIND THE SCENES - MTV Movies

Be vienos dienos, Torbjornas sugriebino šeimos kardą ir skubėjo į duris, baldai buvo sugadinti su laukiniais šauksmais ir ašaromis ir užmigo ant slenksčio, ačiū Dievui, kuris nesivargino. Jis prabudo iki aušros, kažkaip pakilo, susmulkino kaulus ir nugriovė į miegamąjį - įšilti; Pakilo į antrą aukštą ir sustabdytas kaip įterptas, laiptai, pastebėdami kitame kambaryje pavaizduota pažįstama suknelė. Prekės buvo sugrįžta į jį, kruopščiai pažvelgus į lentynas, kur ji laukė patiekalų, kuriuos jos tėvai pristatė vestuvėms, pasviręs savo galvą, tarsi jos kaklas buvo vos.

Bet daugiau girtas išsigandęs staiga pasirodė tuščios žarnos smradas, kaip tą dieną, kai jis rado savo žmoną kilpa. Tai buvo juokingai persikėlė, tarsi jis bandė kreiptis į savo vyrą, bet kaklas pagaliau negalėjo stovėti, ir galva buvo šlubuota į krūtinę.

Tik pradėjęs skaityti knygas apie Černobylio AE, itin sunkiai suprasdavau, kas jose rašoma. Su laiku ir perskaitęs daugybę knygų ėmiau lengviau susigaudyti technologijose ir terminologijoje, bet vis tiek neapleido jausmas, kad ši literatūra paprastam žmogui pernelyg sun­ kiai įkandama.

Pjovimo garsiai verkti, Torbjorn skrido iš namų, paliekant priekines duris. Dalyvavo: jis nematė jos veido - nors proto liekanos išliko. Po kelių minučių jis jau buvo prie globos tvirtovės. Vienas iš turtingiausių Windhelma šaukė visoje gatvėje, kuri skubiai nori pamatyti kapitoną MJarn. Jis įkvėpė, susitinkate su senu draugu apie biuro ribą.

Andrew Leatherbarrow - Cernobylis

Ten jis eina aplink namą! Torbjorn akys, suklydo sukasi, nuo savo drabužių sukrauti savaitės ir alkoholio. Apsaugininkų dalis buvo keletas skalbyklų ir pasuko Mjörn. Šildymo kepurėliai ant pranešimų, jis paliko tvirtovę ir nuėjo į namus dabar keliems intymi vyro varpa Split Shield.

Prisipažinti, jis nebuvo pasirengęs už tai, kas laukė viduje. Kaip ne pastebi aplink griuvėsiai ir paleiskite, Torbjornas apibūdino apskritimus palei miegamąjį Nilsiną, šaukia: - čia ji stovėjo, pažvelgė į patiekalus! Kaip gyventi! Bet miręs! Kapitonas prisiminė, kaip jis pažvelgė iš kilpos, o Izmarų sargyba laikė savo kojas. Net Maryn pripratę prie mirties nuskustas, matydamas jos veido išraišką - pilnas skausmas ir tuo pačiu metu ilgai lauktas išlaisvinimas.

Virvė paliko gilų vagą ant kaklo, nepaliekant abejonių dėl savižudybės. Jos mergaitės paliko, bet su savo mirtimi viskas nebuvo tokia nedviprasmiška: kūnų dalys buvo pagrobtos - tikrai tamsiame ritualuose ar blogiau. Nenuostabu, kad siela nutraukė penį morge motinos sielvartą nerado taikos. Kapitonas turėjo apskųsti kelis kartus į padalintą skydą, didinant jo balsą, kad jis būtų jausmas. Bėgo vieni ir nelaukite, kol įvykdomas meistras.

Tai yra per anksti, kad galėtumėte eiti ", - pridūrė jau minkštesnė. Droves akys buvo sijų, jie stovėjo ašaras. Amule Nokia ateina, leiskite jiems nuraminti. Truputį daugiau Po šio incidento Torbjornas paėmė savo galvą, sustabdė juodą gėrimą, nuplautą, jis buvo labai apsirengęs ir pradėjo vaikščioti palei "Windhelm".

Prekybos reikalai, užsiimantys rankovėmis, tarsi atitrauktų dėmesį. Jis pats apsižvalgė ir klausėsi žmonių, apie kuriuos nutraukė penį morge. Globėjai - ugh ir patrinkite! Jei norite pasiekti teisingumą šiame pasaulyje, imtis iniciatyvos į savo rankas "," Paprasta mintis patikimai įsišaknijusi į Torbzhorn galą, suteikiant gyvenimą tikslą: jis ras pats mėsininkas. Tačiau šiam tikslui įgyvendinti buvo reikalaujama kai kuri sistema, kuri atneštų į žudiką. Net jo ryšys nusikalstamų apskritimuose nepateikė jokių kabliukų.

Jis liko tik suktis gatvėje ir sekti vienišas moteris - tai yra, gaudydamas mėsą gyvam masalui. Kaip ir kovoje, Torbjornas buvo pasitikintis savimi. Tačiau dar blogiau. Dvi naktys vaikščiojo palei "Windhelmu", ypatingą dėmesį skiriant gatvei, prijungiant aikštę priešais vartus su ketvirčiu, kur jis gyveno.

Naktį kelis kartus, jis praėjo ant kapinės, kur Freiggua rado, negali įveikti manija, - ši vieta buvo nuskustas į save, kaltinamas piktnaudžiavimo ir pasitikėjimu.

veidukas peniui

Neįmanoma sustabdyti! Naktį Windhelm buvo išpūstas nuo šalčio, bet žmogus šildomas Azart, žmogus tęsė kelių pėdų nuo violos. Už akimirką, labai saitų skaičius mirksi už nugaros, ir Torbjorn skubėjo į gelbėjimo. Ilgos rankos, tamsoje atrodė juodos, ištemptos iki moters. Senasis kareivis, tiksliai piktas lokys, skubėjo į smulkią kardą, bet pažymi tik orą už jo nugaros išsigandęs iki moterų akių. Jis netikėjo savo akimis: tikrai nepavyko vaizduotės, priėmęs šešėlius vienam asmeniui?

Apsaugininkai atsakė iš skirtingų kapinių galų, neįsivaizduojamų neramumų pakilo, tarsi rinkos diena. Torbjornas daugiau nesijaudino su kardu, bet skubėjo, kaip šildomas kiškis, skauda savo petį su žmogumi. Susiaurinti sargybą bėgo ir nurodė kardui Torbjorn.

standartiniai foto dideli nariai

Jis rėkė. Vėlgi jis grįžo į kapitono miesto apsaugos kabinetą. Jis pradėjo atrodyti, kad Torbzhorn, šie tamsūs nepakankamieji tapo antrajame namai. Tik šį kartą jis buvo sulaikytas kaip įtariamasis. Mėsininkas buvo beveik mūsų rankose! Nuo minties, kad jis palietė žudikas dukteris, Torbjornas pradėjo serga.

Po akimirkos jo skrandžio turinys išplito MJarn kojose. Mane tai šokiravo, bet neišgąsdino. Jie tarsi drąsino mane, sveikinosi. Jaučiau tą begalinę platybę ir laiko nebuvimą, tarsi viskas sugniužo į nieką ir vyko tuo pačiu metu. Paskutinis dalykas, kurį pamenu, tai noras būti kažkur kitur — ir staiga aš ten. Tai mane nustebino ir pamalonino.

Mechaninės asfiksijos teismo ekspertizė, 6 puslapis

Ją išgelbėjo tėvas, kuris iškvietė greitąją pagalbą. Daktarai teigė, kad dukrą išgelbėti jau vėlu, nes ji jau buvo 15—45 minutes mirusi, tačiau tėvas pareikalavo bent pabandyti mergaitę atgaivinti ir jiems tai pavyko padaryti. Savo istoriją papasakojo ir Barbara Berney. Dėl narkozei naudojamų vaistų netoleravimo, ji operacijų metu yra net tris kartus patyrusi klinikinę mirtį. Netekdama sąmonės jaučiau vėsumą, buvau atsipalaidavusi, nebereikėjo kvėpuoti, nejaučiau jokio skausmo — visiška ramybė.

Kelis kartus klinikinę mirtį išgyveno ir Lori Seiler. Pirmą kartą tai nutiko, kai jai buvo vos 6-eri, atliekant operaciją. Jaučiau ramybę. Moralė yra širdies protas. Keistas reikalas! Visais laikais piktadariai stengėsi užmaskuoti savo niekingus darbus atsidavę religijos, moralės ir meilės tėvynei interesams. Spėjame talentą po vieną - vienintelė apraiška, tačiau norint atspėti personažą, reikia daug laiko ir nuolatinio bendravimo.

kaip padidinti peni siek tiek

Kiekviena era turi savo užduotis, ir jų sprendimas užtikrina žmonijos pažangą. Ar ji buvo dora, aš nežinau; tačiau ji visada buvo negraži, o moters bjaurumas yra gera pusė kelio į dorybę.

Meilėje, kaip ir Romos katalikų religijoje, yra preliminari skaistykla, kurioje, prieš patekdamas į tikrąjį amžinąjį pragarą, įpranti būti paskrudintas. Laiške draugui: "Jei neatsiųsite man skubiai keturiasdešimt talerių, aš baduosiu jūsų sąskaita". Kai kurių madingų rašytojų darbuose randame detektyvinių gamtos ženklų, bet ne jos aprašymo. Visų didžiųjų poetų kūryboje iš esmės nėra antrinių veikėjų, kiekvienas veikėjas yra savo vietoje pagrindinis veikėjas.

Tamsiu laiku žmonės geriausiai vadovavosi religija - juk visiškoje tamsoje aklas yra geriausias vedlys: jis geriau suvokia kelią ir kelius nei regintieji. Didelis genijus formuojamas kito genijaus pagalba, ne tiek asimiliacijos, kiek trinties dėka. Visas pasaulis plyšo per vidurį. Kadangi poeto širdis yra pasaulio centras, mūsų laikais ji taip pat turi būti suplėšta gailiausiu būdu. Mano širdyje praėjo didelis pasaulio plyšys.

Kas veda, yra kaip dogas, vedęs Nutraukė penį morge jūrą: jis nežino, kas slypi tame, už kurio tuokiasi - lobiai, perlai, pabaisos, neištirtos audros? Kur baigiasi moteris, prasideda blogas vyras. Giliausia tiesa sužydi tik iš giliausios meilės. Apytikslė tautų atmintis saugo tik jų engėjų ir nuožmių karo didvyrių vardus.

  1. Užstrigimo asfiksija, jos rūšys.
  2. Pilna portalo versija vyras po Savanoriškai privaloma: dalis sostinės policininkų ketina atsisakyti atlygio už Igorio Molotkovo gaydynes 3
  3. Rašymas nėra mano, bet man labai patiko!
  4. Kaip padidinti 3 centimetru nari
  5. Pagrindinis, Rugpjūtis

Žmonijos medis pamiršta apie tylų sodininką, kuris jį puoselėjo šaltyje, laistė sausros metu ir saugojo nuo kenkėjų; bet jis ištikimai saugo vardus, kurie aštriu plienu negailestingai buvo supjaustyti į jo žievę. Taip, moterys yra pavojingos; bet gražūs nėra tokie pavojingi, kaip tie, kurie turi daugiau psichinių pranašumų nei fiziniai. Nes pirmieji įpratę, kad vyrai juos teisia, o antrieji eina link vyrų pasididžiavimo ir, viliodami juos glostymu, įgyja daugiau gerbėjų.

Vaikai yra jaunesni už mus, jie vis dar prisimena, kaip jie taip pat buvo medžiai ir paukščiai, todėl vis dar sugeba juos suprasti; mes per seni, turime per daug rūpesčių, o galva pilna jurisprudencijos ir blogos poezijos. Kiekvienas gali būti vienas dorybingas; už ydą visada reikia dviejų. Jei akis tave gundo, išplėšk.

Gonoreada. Eilėraščio eilėraštis.

Jei ranka gundo, supjaustykite. Jei liežuvis jus gundo, nukandykite. Ir jei jūsų protas jus gundo, tada tapkite kataliku. Jei žmogus nori nusišauti, jis visada tam turi rimtų priežasčių. Bet ar jis pats žino šias priežastis, kitas klausimas.

Iki paskutinės minutės vaidiname komediją su savimi. Mirdami nuo danties skausmo širdyje skundžiamės dantų skausmu. Yra idėjų humoras, minčių derinys, niekada nesusitikęs žmogaus galvoje, civilinė santuoka tarp pokšto ir išminties. Geležinkeliai žudo kosmosą.

Moterų neapykanta iš tikrųjų ta pati meilė tik pakeitė kryptį. Moteris yra ir obuolys, ir gyvatė.

Mirtį patyrę žmonės atskleidė, ką jautė anapus

Moterys žino tik vieną būdą, kaip padaryti mus laimingu, ir trisdešimt tūkstančių būdų, kaip padaryti mus nelaimingus. Moterys daro istoriją, nors istorija prisimena tik vyrų vardus. Nutukusioms karvėms seka liesos, o liesoms - visiškai jautienos trūkumas.

Pastebima, kad viso pasaulio kunigai - rabinai, muftijai, dominikonai, tarybos nariai, kunigai, bonzos - trumpai tariant, visas diplomatinis Dievo korpusas - išsiskiria šeimos panašumu tos pačios profesijos žmonėms. Monetos vaizdas nėra abejinga tema politikai. Kadangi žmonės taip nuoširdžiai myli pinigus ir, be abejo, mielai juos apmąsto, vaikai dažnai suvokia ant monetos nukaldinto suvereno bruožus, o vargšas suverenas įtariamas, kad jis yra savo pavaldinių tėvas.

Kiti įsivaizduoja, kad tikrai žino paukštį, jei matė kiaušinį, iš kurio jis išsirito. Kitus per savo gyvenimą reikia mušti lazdomis.